Att använda Linux istället för Windows

Det hela börjar med installationen av Linux

När Linux var i sin linda var det ansett att detta operativsystem hade ett stort problem för många användare av PC-datorer. Detta med anledning av att Linux ansågs vara mycket svårt att installera. I mångt och mycket var detta sant, och om så inte varit fallet så kanske Linux idag skulle vara det som Windows blivit tack vare deras enkla gränssnitt. Numera är de flesta distributioner av Linux lika installationsvänliga som Windows. Det är dock fortfarande problematiskt i grunden att installera Linux, och det beror på flera anledningar.

När du köper eller monterar en ny dator så kommer oftast Windows vara standardoperativsystemet. För att använda Windows så behöver du köpa operativsystemet och sedan bara installera det, medan du som använder Linux får ladda hem det på något sätt och installera det på den vägen – vilket kan vara problematiskt för en nybörjare, eller någon med bristande kunskap om hur man går tillväga. Med Windows följer också installationsanvisningar, medan du som väljer Linux får läsa dem via nätet. När du ska installera en gratisversion av Linux kommer du därför att göra detta via en avbild som du laddar hem. Detta kan då göras till en USB-sticka, brännas på en DVD-skiva eller läggas på en del av din hårddisk.

När du vill prova Linux innan du väljer installation

Det är naturligtvis många som inte är säkra på om de verkligen vill installera Linux på sin dator. Detta kan bero på osäkerhet, eller att de helt enkelt använt Windows hela livet. Vill du prova Linux behöver du många gånger inte installera detta operativsystem. Du kan istället välja att köra det från en så kallad Live-CD, eller ett USB-minne. Detta gör att du kan testa och se om detta är något för dig innan du raderar Windows på din dator, vilket gör att du helt plötsligt kan göra ett smartare, mer informerat val om vilken typ av operativsystem som passar dina behov bäst.