Linux är ett säkrare operativsystem

Många ser Linux som säkrare än andra operativsystem

Idag talas det mycket om säkerhet på nätet och vikten att etablera säkra system inom interna nätverk på olika företag och hos myndigheter. Naturligtvis vill du som sitter hemma också vara den som känner dig säker. Det kan ju vara så att du använder känsliga personliga uppgifter samtidigt som du är ansluten till nätet. Är det då så att Linux som operativsystem skulle vara något som är säkrare än Windows? Ja, detta är det förmodligen inte många som tror sig kunna säga. En del går dock ut med att det skulle förhålla sig på det sättet. Jag själv är en av de som faktiskt håller med och sällar mig till denna lilla krets av bättre vetande.

Kolla in vilka som använder sig av Linux

För den som inte har eller vill skaffa sig så stora kunskaper rörande hur du kontrollerar om ditt operativsystem är säkert eller inte, så finns det fortfarande saker som pekar på att du kan känna dig säkrare med Linux. Kolla bara in vilka det är som valt att använda detta Linux, delvis på grund av dess beskaffenhet inom säkerhet och kryptering. Snabbt kommer du inse att Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten och Apoteket är tre i den faktiskt stora skaran som använder sig av Linux som operativsystem. När du sedan tänker på hur mycket hemlig och känslig information som finns på dessa platser, ja då förstår du genast att Linux är ett säkert och stabilt operativsystem.

Vilken Linuxversion anses vara den säkraste?

När det talas om säkerhet och Linux, så kommer det inte att handla om några gratisversioner som hela tiden ändras av alla som samtalar i ett stort forum. Nej, det handlar snarare om det gamla skalet med kommandotolk. Alltså GNU/Linux. Nu är detta inte en kommersiell programvara, utan kan förvisso ändras och byggas om av precis vem som helst. Det är just detta som bidrar till användningen av detta operativsystem. Det är kostnadseffektivt och det finns möjligheter att i ett internt system skapa just de funktioner och den säkerhet rörande åtkomst som krävs.